Per Pàgina
25001 Abella de la Conca CEREALS GRA Ordi 138 0 0 5 0 0
25001 Abella de la Conca CEREALS GRA Civada 22 0 0 0 0 0
25001 Abella de la Conca CEREALS GRA Sègol 8 0 0 0 0 0
25001 Abella de la Conca CEREALS GRA Triticale 10 0 0 0 0 0
25001 Abella de la Conca CULTIUS FARRATGERS Cereals d'hivern per a farratge 21 0 0 0 0 0
25001 Abella de la Conca CULTIUS FARRATGERS Raigràs o Margall 14 0 0 0 0 0
25001 Abella de la Conca CULTIUS FARRATGERS Alfals 34 0 0 0 0 0
25001 Abella de la Conca CULTIUS FARRATGERS Trepadella 8 0 0 0 0 0
25001 Abella de la Conca CULTIUS FARRATGERS Veça per a farratge 6 0 0 0 0 0
25001 Abella de la Conca CULTIUS FARRATGERS Praderes polifites 9 0 0 0 0 0
25001 Abella de la Conca CULTIUS FARRATGERS Associació Veça - Civada farratgeres 6 0 0 0 0 0
25001 Abella de la Conca CULTIUS INDUSTRIALS Colza 5 0 0 0 0 0
25001 Abella de la Conca HORTALISSES Enciam 0 0 0 1 0 0
25001 Abella de la Conca LLEGUMINOSES GRA Erbs 4 0 0 0 0 0
25001 Abella de la Conca TUBERCLES CONSUM HUMÀ Patata d'estació mitjana 1 0 0 0 0 0
8001 Abrera CEREALS GRA Blat tou 9 0 0 0 0 0
8001 Abrera CEREALS GRA Ordi 68 0 0 1 0 0
8001 Abrera CEREALS GRA Civada 48 0 0 10 0 0
8001 Abrera CULTIUS FARRATGERS Cereals d'hivern per a farratge 9 0 0 12 0 0
8001 Abrera CULTIUS FARRATGERS Sorgo farratger 0 0 0 36 4 0
8001 Abrera CULTIUS FARRATGERS Veça per a farratge 3 0 0 11 0 0
8001 Abrera HORTALISSES Síndria 0 0 0 1 0 0
8001 Abrera HORTALISSES Meló 0 0 0 2 0 0
8001 Abrera HORTALISSES Ceba 0 0 0 1 0 0
8001 Abrera TUBERCLES CONSUM HUMÀ Patata d'estació mitjana 0 0 0 1 0 0
25002 Àger CEREALS GRA Blat tou 263 0 0 0 0 0
25002 Àger CEREALS GRA Ordi 1197 0 0 2 0 0
25002 Àger CEREALS GRA Civada 5 0 0 0 0 0
25002 Àger CEREALS GRA Triticale 41 0 0 0 0 0
25002 Àger CULTIUS FARRATGERS Cereals d'hivern per a farratge 279 0 0 0 0 0
25002 Àger CULTIUS FARRATGERS Raigràs o Margall 6 0 0 0 0 0
25002 Àger CULTIUS FARRATGERS Alfals 159 0 0 0 0 0
25002 Àger CULTIUS FARRATGERS Trepadella 25 0 0 0 0 0
25002 Àger CULTIUS FARRATGERS Veça per a farratge 4 0 0 0 0 0
25002 Àger CULTIUS FARRATGERS Praderes polifites 48 0 0 1 0 0
25002 Àger CULTIUS FARRATGERS Festuca 2 0 0 0 0 0
25002 Àger CULTIUS FARRATGERS Associació Veça - Civada farratgeres 30 0 0 0 0 0
25002 Àger HORTALISSES Col de cabdell 0 0 0 1 0 0
25002 Àger HORTALISSES Enciam 0 0 0 1 0 0
25002 Àger HORTALISSES Carbassa 0 0 0 1 0 0
25002 Àger HORTALISSES Tomàquet 0 0 0 1 0 0
25002 Àger HORTALISSES Ceba 0 0 0 1 0 0
25002 Àger LLEGUMINOSES GRA Pèsol sec 17 0 0 0 0 0
25003 Agramunt CEREALS GRA Blat tou 937 0 0 206 0 0
25003 Agramunt CEREALS GRA Ordi 1907 0 0 420 0 0
25003 Agramunt CEREALS GRA Civada 45 0 0 11 0 0
25003 Agramunt CEREALS GRA Triticale 318 0 0 6 0 0
25003 Agramunt CEREALS GRA Blat de moro 0 0 0 245 183 0
25003 Agramunt CULTIUS FARRATGERS Cereals d'hivern per a farratge 175 0 0 49 0 0
25003 Agramunt CULTIUS FARRATGERS Blat de moro farratger 0 0 0 49 0 0
25003 Agramunt CULTIUS FARRATGERS Raigràs o Margall 1 0 0 36 0 0
25003 Agramunt CULTIUS FARRATGERS Alfals 7 0 0 209 0 0
25003 Agramunt CULTIUS FARRATGERS Veça per a farratge 21 0 0 9 0 0
25003 Agramunt CULTIUS FARRATGERS Festuca 0 0 0 120 0 0
25003 Agramunt CULTIUS FARRATGERS Associació Veça - Civada farratgeres 33 0 0 4 0 0
25003 Agramunt CULTIUS FARRATGERS Associació pèsol i civada farratgeres 8 0 0 0 0 0
25003 Agramunt CULTIUS INDUSTRIALS Gira-sol 0 0 0 2 0 0
25003 Agramunt CULTIUS INDUSTRIALS Colza 29 0 0 16 0 0
25003 Agramunt CULTIUS INDUSTRIALS Camelina 21 0 0 0 0 0
25003 Agramunt CULTIUS INDUSTRIALS Altres espècies aromàtiques 0 0 0 1 0 0
25003 Agramunt HORTALISSES Enciam 0 0 0 1 0 0
25003 Agramunt HORTALISSES Tomàquet 0 0 0 1 0 0
25003 Agramunt HORTALISSES Ceba 0 0 0 1 0 0
25003 Agramunt HORTALISSES Pastanaga 0 0 0 1 0 0
25003 Agramunt HORTALISSES Mongeta tendra 0 0 0 1 0 0
25003 Agramunt LLEGUMINOSES GRA Pèsol sec 312 0 0 23 0 0
25003 Agramunt TUBERCLES CONSUM HUMÀ Patata d'estació mitjana 0 0 0 5 0 0
8002 Aguilar de Segarra CEREALS GRA Blat tou 232 0 0 0 0 0
8002 Aguilar de Segarra CEREALS GRA Ordi 524 0 0 0 0 0
8002 Aguilar de Segarra CEREALS GRA Civada 16 0 0 0 0 0
8002 Aguilar de Segarra CEREALS GRA Mill i melca 27 0 0 0 0 0
8002 Aguilar de Segarra CULTIUS FARRATGERS Cereals d'hivern per a farratge 132 0 0 0 0 0
8002 Aguilar de Segarra CULTIUS FARRATGERS Raigràs o Margall 5 0 0 0 0 0
8002 Aguilar de Segarra CULTIUS FARRATGERS Alfals 12 0 0 0 0 0
8002 Aguilar de Segarra CULTIUS FARRATGERS Trepadella 3 0 0 0 0 0
8002 Aguilar de Segarra CULTIUS FARRATGERS Veça per a farratge 7 0 0 0 0 0
8002 Aguilar de Segarra CULTIUS FARRATGERS Praderes polifites 5 0 0 0 0 0
8002 Aguilar de Segarra CULTIUS FARRATGERS Associació Veça - Civada farratgeres 35 0 0 0 0 0
8002 Aguilar de Segarra CULTIUS INDUSTRIALS Colza 56 0 0 0 0 0
8002 Aguilar de Segarra LLEGUMINOSES GRA Llentia 4 0 0 0 0 0
8002 Aguilar de Segarra LLEGUMINOSES GRA Pèsol sec 16 0 0 0 0 0
17001 Agullana CEREALS GRA Ordi 38 0 0 0 0 0
17001 Agullana CEREALS GRA Civada 6 0 0 0 0 0
17001 Agullana CEREALS GRA Sorgo 1 0 0 0 0 0
17001 Agullana CULTIUS FARRATGERS Cereals d'hivern per a farratge 33 0 0 2 0 0
17001 Agullana CULTIUS FARRATGERS Sorgo farratger 1 0 0 0 0 0
17001 Agullana CULTIUS FARRATGERS Raigràs o Margall 2 0 0 0 0 0
17001 Agullana CULTIUS FARRATGERS Alfals 25 0 0 0 0 0
17001 Agullana CULTIUS FARRATGERS Trepadella 7 0 0 0 0 0
17001 Agullana CULTIUS FARRATGERS Veça per a farratge 1 0 0 0 0 0
17001 Agullana CULTIUS FARRATGERS Praderes polifites 17 0 0 0 0 0
17001 Agullana CULTIUS FARRATGERS Festuca 3 0 0 0 0 0
17001 Agullana CULTIUS FARRATGERS Associació Veça - Civada farratgeres 2 0 0 0 0 0
17001 Agullana HORTALISSES Enciam 0 0 0 2 0 0
17001 Agullana HORTALISSES Escarola 0 0 0 1 0 0
17001 Agullana HORTALISSES Carbassa 0 0 0 2 0 0
17001 Agullana HORTALISSES Tomàquet 0 0 0 1 0 0
17001 Agullana HORTALISSES Ceba 0 0 0 1 0 0
17001 Agullana HORTALISSES Pastanaga 0 0 0 1 0 0
17001 Agullana HORTALISSES Nap i altres 0 0 0 1 0 0