Per Pàgina
Baix Ebre 2018 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 14 512 526 0.73
Baix Ebre 2018 Industries extractives 3 24 27 0.04
Baix Ebre 2018 Indústries alimentàries, begudes i tabac 38 31049 31087 43.36
Baix Ebre 2018 Tèxtil, calçat i pell 4 123 127 0.18
Baix Ebre 2018 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 0 5 5 0.01
Baix Ebre 2018 Indústries del paper, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 44 28275 28319 39.5
Baix Ebre 2018 Coqueries i refinació del petroli 0 0 0 0
Baix Ebre 2018 Indústries químiques, de productes farmacèutics, cautxú i materies plàstiques 426 4310 4736 6.61
Baix Ebre 2018 Fabricació d'altres productes minerals no metàl.lics 0 3212 3212 4.48
Baix Ebre 2018 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer, ferroaliatges i productes metàl.lics 31 275 306 0.43
Baix Ebre 2018 Fabricació de maquinària, equips informàtics, elèctrics, electrònics i de transport 6 17 23 0.03
Baix Ebre 2018 Fabricació de mobles, altres industries manufactureres; reparació i instal.lació reparació 13 202 215 0.3
Baix Ebre 2018 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 22 7 29 0.04
Baix Ebre 2018 Depuradores i activitats de descontaminació 5 1907 1912 2.67
Baix Ebre 2018 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 0 0 0 0
Baix Ebre 2018 Construcció 0 0 0 0
Baix Ebre 2018 Serveis (excepte comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig) 1048 130 1178 1.64
Baix Ebre 2018 Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig 0 0 0 0
Baix Ebre 2018 Total Baix Ebre 2018 1654 70048 71702 100
Montsià 2018 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 0 179 179 0.58
Montsià 2018 Industries extractives 41 277 318 1.02
Montsià 2018 Indústries alimentàries, begudes i tabac 14 17542 17556 56.53
Montsià 2018 Tèxtil, calçat i pell 17 328 345 1.11
Montsià 2018 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 38 1043 1081 3.48
Montsià 2018 Indústries del paper, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 97 789 886 2.85
Montsià 2018 Coqueries i refinació del petroli 0 0 0 0
Montsià 2018 Indústries químiques, de productes farmacèutics, cautxú i materies plàstiques 300 2995 3295 10.61
Montsià 2018 Fabricació d'altres productes minerals no metàl.lics 16 2364 2380 7.66
Montsià 2018 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer, ferroaliatges i productes metàl.lics 12 588 600 1.93
Montsià 2018 Fabricació de maquinària, equips informàtics, elèctrics, electrònics i de transport 11 119 130 0.42
Montsià 2018 Fabricació de mobles, altres industries manufactureres; reparació i instal.lació reparació 439 3503 3942 12.69
Montsià 2018 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0 0 0 0
Montsià 2018 Depuradores i activitats de descontaminació 1 104 105 0.34
Montsià 2018 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 1 7 8 0.03
Montsià 2018 Construcció 0 2 2 0.01
Montsià 2018 Serveis (excepte comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig) 107 123 230 0.74
Montsià 2018 Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig 0 0 0 0
Montsià 2018 Total Montsià 2018 1094 29963 31057 100
Ribera d'Ebre 2018 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 0 118 118 0.22
Ribera d'Ebre 2018 Industries extractives 1 0 1 0
Ribera d'Ebre 2018 Indústries alimentàries, begudes i tabac 2 6286 6288 11.7
Ribera d'Ebre 2018 Tèxtil, calçat i pell 8 5850 5858 10.9
Ribera d'Ebre 2018 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 2018 Indústries del paper, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 0 1 1 0
Ribera d'Ebre 2018 Coqueries i refinació del petroli 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 2018 Indústries químiques, de productes farmacèutics, cautxú i materies plàstiques 3373 35323 38696 71.98
Ribera d'Ebre 2018 Fabricació d'altres productes minerals no metàl.lics 1 27 28 0.05
Ribera d'Ebre 2018 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer, ferroaliatges i productes metàl.lics 0 22 22 0.04
Ribera d'Ebre 2018 Fabricació de maquinària, equips informàtics, elèctrics, electrònics i de transport 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 2018 Fabricació de mobles, altres industries manufactureres; reparació i instal.lació reparació 0 13 13 0.02
Ribera d'Ebre 2018 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 253 1013 1266 2.36
Ribera d'Ebre 2018 Depuradores i activitats de descontaminació 0 568 568 1.06
Ribera d'Ebre 2018 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 0 316 316 0.59
Ribera d'Ebre 2018 Construcció 70 329 399 0.74
Ribera d'Ebre 2018 Serveis (excepte comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig) 1 181 182 0.34
Ribera d'Ebre 2018 Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 2018 Total Ribera d'Ebre 2018 3709 50047 53756 100
Terra Alta 2018 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 0 34 34 0.37
Terra Alta 2018 Industries extractives 1 8 9 0.1
Terra Alta 2018 Indústries alimentàries, begudes i tabac 0 7337 7337 80.7
Terra Alta 2018 Tèxtil, calçat i pell 0 0 0 0
Terra Alta 2018 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 0 3 3 0.03
Terra Alta 2018 Indústries del paper, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 5 1180 1185 13.03
Terra Alta 2018 Coqueries i refinació del petroli 0 0 0 0
Terra Alta 2018 Indústries químiques, de productes farmacèutics, cautxú i materies plàstiques 0 33 33 0.36
Terra Alta 2018 Fabricació d'altres productes minerals no metàl.lics 0 132 132 1.45
Terra Alta 2018 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer, ferroaliatges i productes metàl.lics 0 216 216 2.38
Terra Alta 2018 Fabricació de maquinària, equips informàtics, elèctrics, electrònics i de transport 0 5 5 0.05
Terra Alta 2018 Fabricació de mobles, altres industries manufactureres; reparació i instal.lació reparació 0 98 98 1.08
Terra Alta 2018 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 40 0 40 0.44
Terra Alta 2018 Depuradores i activitats de descontaminació 0 0 0 0
Terra Alta 2018 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 0 0 0 0
Terra Alta 2018 Construcció 0 0 0 0
Terra Alta 2018 Serveis (excepte comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig) 0 0 0 0
Terra Alta 2018 Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig 0 0 0 0
Terra Alta 2018 Total Terra Alta 2018 46 9046 9092 100
Baix Ebre 2017 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 20 185 205 0.23
Baix Ebre 2017 Industries extractives 2 187 189 0.21
Baix Ebre 2017 Indústries alimentàries, begudes i tabac 40 52662 52702 59.93
Baix Ebre 2017 Tèxtil, calçat i pell 6 165 171 0.19
Baix Ebre 2017 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 0 6 6 0.01
Baix Ebre 2017 Indústries del paper, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 46 27055 27101 30.82
Baix Ebre 2017 Coqueries i refinació del petroli 0 0 0 0
Baix Ebre 2017 Indústries químiques, de productes farmacèutics, cautxú i materies plàstiques 393 3559 3952 4.49
Baix Ebre 2017 Fabricació d'altres productes minerals no metàl.lics 0 79 79 0.09
Baix Ebre 2017 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer, ferroaliatges i productes metàl.lics 12 436 448 0.51
Baix Ebre 2017 Fabricació de maquinària, equips informàtics, elèctrics, electrònics i de transport 1 12 13 0.01
Baix Ebre 2017 Fabricació de mobles, altres industries manufactureres; reparació i instal.lació reparació 5 171 176 0.2
Baix Ebre 2017 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 25 7 32 0.04
Baix Ebre 2017 Depuradores i activitats de descontaminació 6 1599 1605 1.83
Baix Ebre 2017 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 1 0 1 0
Baix Ebre 2017 Construcció 0 445 445 0.51
Baix Ebre 2017 Serveis (excepte comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig) 631 188 819 0.93
Baix Ebre 2017 Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig 0 0 0 0
Baix Ebre 2017 Total Baix Ebre 2017 1188 86756 87944 100
Montsià 2017 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1 229 230 0.38
Montsià 2017 Industries extractives 52 422 474 0.78
Montsià 2017 Indústries alimentàries, begudes i tabac 50 47388 47438 77.77
Montsià 2017 Tèxtil, calçat i pell 13 288 301 0.49
Montsià 2017 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 6 348 354 0.58