Per Pàgina
Ocupats Indústria Pes sobre ocupats indústria Terres de l’Ebre ‘17 39,26 48,74 5,5 6,5
Ocupats indústria Taxa de creixement ‘16-’17 5,74 13,32 12,34 5,79
Ocupats manufactures Pes sobre ocupats manufactures Terres de l’Ebre ‘17 40,52 50,07 5,52 7,07
Ocupats manufactures Taxa de creixement ‘16-’17 -0,14 5,11 3,64 3,76
Ocupats manufactures Pes sobre ocupats indústria ‘16 98,66 99,97 98,31 100
Ocupats manufactures Aportació al creixement de l’ocupació industrial -0,14 5,11 3,57 3,76
Empreses Indústria Pes sobre empreses indústria Terres de l’Ebre ‘17 37,03 41,12 10,54 11,31
Empreses indústria Taxa de creixement ‘16-’17 1,28 4,77 3,77 20,91
Empreses manufactures Pes sobre empreses manufactures Terres de l’Ebre ‘17 37,03 41,28 10,17 11,61
Empreses manufactures Taxa de creixement ‘16-’17 -5,59 -3,7 -5,63 13,18
Empreses manufactures Pes sobre empreses indústria ‘16 97,79 99,57 96,65 100
Empreses manufactures Aportació al creixement d’empreses indústria -5,47 -3,68 -5,44 13,18
Autònoms Indústria Pes sobre autònoms indústria Terres de l’Ebre ‘17 33,89 35,19 13,54 17,38
Autònoms indústria Taxa de creixement ‘16-’17 -1,02 -0,85 -0,34 0,4
Autònoms manufactures Pes sobre autònoms manufactures Terres de l’Ebre ‘17 33,56 35,28 13,68 17,44
Autònoms manufactures Taxa de creixement ‘16-’17 -4,01 -2,95 -1,71 -1,61
Autònoms manufactures Pes sobre autònoms indústria ‘16 99,73 100 100 100
Autònoms manufactures Aportació al creixement dels autònoms indústria -4 -2,95 -1,71 -1,61