Per Pàgina
Ocupats total Pes sobre Ocupats total Terres de l’Ebre ‘17 49,23 37,47 8,98 4,31
Ocupats total Taxa de creixement ‘16-’17 7,07 5,11 -0,62 4,35
Ocupats indústria Pes sobre ocupats indústria Terres de l’Ebre ‘17 39,26 48,74 5,50 6,50
Ocupats indústria Taxa de creixement ‘16-’17 5,74 13,32 12,34 5,79
Ocupats indústria Pes sobre ocupats totals ‘16 17,30 26,26 11,61 31,91
Ocupats indústria Aportació al creixement de l’ocupació total 0,99 3,50 1,43 1,85
Empreses total Pes sobre empreses total Terres de l’Ebre ‘17 45,71 37,37 10,55 6,38
Empreses total Taxa de creixement ‘16-’17 21,39 22,14 17,73 25,11
Empreses indústria Pes sobre empreses indústria Terres de l’Ebre ‘17 37,03 41,12 10,54 11,31
Empreses indústria Taxa de creixement ‘16-’17 1,28 4,77 3,77 20,91
Empreses indústria Pes sobre empreses totals ‘16 8,26 10,87 9,61 15,51
Empreses indústria Aportació al creixement de les empreses total 0,11 0,52 0,36 3,24
Autònoms total Pes sobre autònoms total Terres de l’Ebre ‘17 40,40 36,09 12,24 11,27
Autònoms total Taxa de creixement ‘16-’17 -1,01 -0,27 -0,90 -2,28
Autònoms indústria Pes sobre autònoms indústria Terres de l’Ebre ‘17 33,89 35,19 13,54 17,38
Autònoms industrial Taxa de creixement ‘16-’17 -1,02 -0,85 -0,34 0,4
Autònoms indústria Pes sobre autònoms totals ‘16 5,84 6,83 7,66 10,44
Autònoms indústria Aportació al creixement dels autònoms total -0,06 -0,06 -0,03 0,04