Per Pàgina
Baix Ebre 3.595.825,50 2011 Ajut específic a l'arròs 1,259 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Montsià 4.977.181,41 2011 Ajut específic a l'arròs 1,01 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Ribera d'Ebre 1.524,00 2011 Ajut específic a l'arròs 1 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Baix Ebre 77.986,37 2011 Ajut llavor certificada 6 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Montsià 268.765,69 2011 Ajut llavor certificada 17 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Baix Ebre 368.554,24 2011 Ajuts als fruits de closca 573 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Montsià 106.599,61 2011 Ajuts als fruits de closca 158 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Ribera d'Ebre 682.138,50 2011 Ajuts als fruits de closca 884 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Terra Alta 2.020.917,86 2011 Ajuts als fruits de closca 164 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Montsià 74,4 2011 Prima a les proteaginoses 1 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Baix Ebre 8.534,00 2011 Ajut específic a la producció de carn d’oví i cabrum 4 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Montsià 5.452,93 2011 Ajut específic a la producció de carn d’oví i cabrum 4 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Terra Alta 8.605,42 2011 Ajut específic a la producció de carn d’oví i cabrum 6 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Baix Ebre 12.454,59 2011 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantinguin vaques alletants 9 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Montsià 1.993,87 2011 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantinguin vaques alletants 2 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Terra Alta 1.961,47 2011 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantinguin vaques alletants 1 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Terra Alta 2.063,96 2011 Ajut per la millora de la qualitat de les produccions d'oví-cabrum 5 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Baix Ebre 4.978,04 2011 Ajut per la millora de qualitat de la carn de boví 6 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Ribera d'Ebre 1.968,01 2011 Ajut per la millora de qualitat de la carn de boví 1 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Terra Alta 2.160,76 2011 Ajut per la millora de qualitat de la carn de boví 3 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Montsià 354,41 2011 Pagament addicional al sector lacti 1 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Baix Ebre 24.247,81 2011 Prima pel sacrifici de bovins 19 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Montsià 5.564,20 2011 Prima pel sacrifici de bovins 11 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Ribera d'Ebre 3.998,61 2011 Prima pel sacrifici de bovins 2 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Terra Alta 8.646,77 2011 Prima pel sacrifici de bovins 5 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Baix Ebre 113.024,44 2011 Prima per vaca alletant i prima complementària 10 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Montsià 9.721,19 2011 Prima per vaca alletant i prima complementària 3 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Terra Alta 1.813,20 2011 Prima per vaca alletant i prima complementària 1 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Baix Ebre 12.017.430,59 2011 Ajut de pagament únic 5,422 0 Pagaments directes Ajuts dissociats 0 0
Montsià 14.246.996,83 2011 Ajut de pagament únic 3,646 0 Pagaments directes Ajuts dissociats 0 0
Ribera d'Ebre 2.729.925,95 2011 Ajut de pagament únic 173 0 Pagaments directes Ajuts dissociats 0 0
Terra Alta 2.476.545,07 2011 Ajut de pagament únic 1,879 0 Pagaments directes Ajuts dissociats 0 0
Baix Ebre 13.350,29 2012 Ajut al foment d’activitats agrícoles beneficioses pel mediambient en el sector dels fruits de closca 14 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Montsià 2.321,14 2012 Ajut al foment d’activitats agrícoles beneficioses pel mediambient en el sector dels fruits de closca 6 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Ribera d'Ebre 15.993,84 2012 Ajut al foment d’activitats agrícoles beneficioses pel mediambient en el sector dels fruits de closca 42 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Terra Alta 24.461,22 2012 Ajut al foment d’activitats agrícoles beneficioses pel mediambient en el sector dels fruits de closca 37 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Baix Ebre 83.409,74 2012 Ajuts als fruits de closca 569 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Montsià 25.759,10 2012 Ajuts als fruits de closca 162 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Ribera d'Ebre 146.855,29 2012 Ajuts als fruits de closca 816 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Terra Alta 419.470,08 2012 Ajuts als fruits de closca 1,527 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Baix Ebre 10.960,02 2012 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantinguin vaques alletants 8 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Montsià 2.734,90 2012 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantinguin vaques alletants 2 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Terra Alta 1.738,68 2012 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantinguin vaques alletants 1 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Baix Ebre 4.615,65 2012 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions d’oví 5 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Montsià 5.074,21 2012 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions d’oví 4 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Terra Alta 7.917,95 2012 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions d’oví 7 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Baix Ebre 947,65 2012 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions de cabrum 7 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Ribera d'Ebre 10.195,19 2012 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions de cabrum 14 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Terra Alta 3.468,64 2012 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions de cabrum 16 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Terra Alta 2.186,02 2012 Ajut per la millora de la qualitat de les produccions d'oví-cabrum 5 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Baix Ebre 5.122,08 2012 Ajut per la millora de qualitat de la carn de boví 5 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Montsià 176,26 2012 Ajut per la millora de qualitat de la carn de boví 1 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Ribera d'Ebre 995,39 2012 Ajut per la millora de qualitat de la carn de boví 1 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Terra Alta 1.433,72 2012 Ajut per la millora de qualitat de la carn de boví 2 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Baix Ebre 88.608,52 2012 Prima per vaca alletant i prima complementària 9 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Montsià 26.448,11 2012 Prima per vaca alletant i prima complementària 4 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Terra Alta 1.658,04 2012 Prima per vaca alletant i prima complementària 1 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Baix Ebre 15.779.599,62 2012 Ajut de pagament únic 5,403 0 Pagaments directes Ajuts dissociats 0 0
Montsià 19.488.991,96 2012 Ajut de pagament únic 3,611 0 Pagaments directes Ajuts dissociats 0 0
Ribera d'Ebre 3.104.929,73 2012 Ajut de pagament únic 1,734 0 Pagaments directes Ajuts dissociats 0 0
Terra Alta 3.760.752,62 2012 Ajut de pagament únic 1,965 0 Pagaments directes Ajuts dissociats 0 0
Baix Ebre 8.034,00 2013 Ajut al foment d’activitats agrícoles beneficioses pel mediambient en el sector dels fruits de closca 22 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Montsià 935 2013 Ajut al foment d’activitats agrícoles beneficioses pel mediambient en el sector dels fruits de closca 5 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Ribera d'Ebre 11.271,00 2013 Ajut al foment d’activitats agrícoles beneficioses pel mediambient en el sector dels fruits de closca 25 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Terra Alta 15.183,00 2013 Ajut al foment d’activitats agrícoles beneficioses pel mediambient en el sector dels fruits de closca 27 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Baix Ebre 0 2013 Ajut al foment de la qualitat dels llegums 0 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Montsià 0 2013 Ajut al foment de la qualitat dels llegums 0 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Ribera d'Ebre 0 2013 Ajut al foment de la qualitat dels llegums 0 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Terra Alta 0 2013 Ajut al foment de la qualitat dels llegums 0 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Baix Ebre 45.245,00 2013 Ajuts als fruits de closca 552 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Montsià 13.743,00 2013 Ajuts als fruits de closca 160 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Ribera d'Ebre 75.832,00 2013 Ajuts als fruits de closca 784 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Terra Alta 222.777,00 2013 Ajuts als fruits de closca 1,523 0 Pagaments directes Ajuts associats agrícoles 0 0
Baix Ebre 11.928,00 2013 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantinguin vaques alletants 9 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Montsià 581 2013 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantinguin vaques alletants 1 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Ribera d'Ebre 0 2013 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantinguin vaques alletants 0 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Terra Alta 1.677,00 2013 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantinguin vaques alletants 1 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Baix Ebre 3.051,88 2013 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions d’oví 4 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Montsià 6.929,12 2013 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions d’oví 4 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Ribera d'Ebre 113 2013 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions d’oví 1 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Terra Alta 6.928,37 2013 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions d’oví 8 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Baix Ebre 880,94 2013 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions de cabrum 7 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Montsià 0 2013 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions de cabrum 0 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Ribera d'Ebre 9.736,26 2013 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions de cabrum 19 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Terra Alta 2.719,96 2013 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten a les explotacions de cabrum 17 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Baix Ebre 0 2013 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions de vaquí de llet 0 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Montsià 0 2013 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions de vaquí de llet 0 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Ribera d'Ebre 0 2013 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions de vaquí de llet 0 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Terra Alta 0 2013 Ajut per compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions de vaquí de llet 0 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Baix Ebre 0 2013 Ajut per la millora de la qualitat de la llet i els productes làctics de vaca 0 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Montsià 0 2013 Ajut per la millora de la qualitat de la llet i els productes làctics de vaca 0 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Ribera d'Ebre 0 2013 Ajut per la millora de la qualitat de la llet i els productes làctics de vaca 0 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Terra Alta 0 2013 Ajut per la millora de la qualitat de la llet i els productes làctics de vaca 0 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Baix Ebre 0 2013 Ajut per la millora de la qualitat de les produccions d'oví-cabrum 0 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Montsià 853 2013 Ajut per la millora de la qualitat de les produccions d'oví-cabrum 1 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Ribera d'Ebre 0 2013 Ajut per la millora de la qualitat de les produccions d'oví-cabrum 0 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Terra Alta 1.754,00 2013 Ajut per la millora de la qualitat de les produccions d'oví-cabrum 5 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Baix Ebre 4.904,00 2013 Ajut per la millora de qualitat de la carn de boví 4 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Montsià 0 2013 Ajut per la millora de qualitat de la carn de boví 0 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0
Ribera d'Ebre 3.800,00 2013 Ajut per la millora de qualitat de la carn de boví 2 0 Pagaments directes Ajuts associats ramaders 0 0