Per Pàgina
Baix Ebre 2018 Valorització energètica 0 0 0 0
Baix Ebre 2018 Valorització en origen 0 0 0 0
Baix Ebre 2018 Valorització externa 0 4016 4016 93.72
Baix Ebre 2018 Subproducte 0 0 0 0
Baix Ebre 2018 Emmagatzematge 0 0 0 0
Baix Ebre 2018 Fisicoquímic-biològic-depuradora 0 0 0 0
Baix Ebre 2018 Deposició controlada 0 269 269 6.28
Baix Ebre 2018 Incineració 0 0 0 0
Baix Ebre 2018 Altres 0 0 0 0
Baix Ebre 2018 Total 0 4285 4285 100
Montsià 2018 Valorització energètica 0 0 0 0
Montsià 2018 Valorització en origen 0 0 0 0
Montsià 2018 Valorització externa 0 5121 5121 60.24
Montsià 2018 Subproducte 0 0 0 0
Montsià 2018 Emmagatzematge 0 0 0 0
Montsià 2018 Fisicoquímic-biològic-depuradora 0 3210 3210 37.76
Montsià 2018 Deposició controlada 0 170 170 2
Montsià 2018 Incineració 0 0 0 0
Montsià 2018 Altres 0 0 0 0
Montsià 2018 Total 0 8501 8501 100
Ribera d'Ebre 2018 Valorització energètica 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 2018 Valorització en origen 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 2018 Valorització externa 0 971 971 69.21
Ribera d'Ebre 2018 Subproducte 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 2018 Emmagatzematge 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 2018 Fisicoquímic-biològic-depuradora 0 417 417 29.72
Ribera d'Ebre 2018 Deposició controlada 0 15 15 1.07
Ribera d'Ebre 2018 Incineració 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 2018 Altres 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 2018 Total 0 1403 1403 100
Terra Alta 2018 Valorització energètica 0 0 0 0
Terra Alta 2018 Valorització en origen 0 0 0 0
Terra Alta 2018 Valorització externa 0 402 402 37.08
Terra Alta 2018 Subproducte 0 0 0 0
Terra Alta 2018 Emmagatzematge 0 0 0 0
Terra Alta 2018 Fisicoquímic-biològic-depuradora 0 671 671 61.9
Terra Alta 2018 Deposició controlada 0 11 11 1.01
Terra Alta 2018 Incineració 0 0 0 0
Terra Alta 2018 Altres 0 0 0 0
Terra Alta 2018 Total 0 1084 1084 100
Baix Ebre 2017 Valorització energètica 0 0 0 0
Baix Ebre 2017 Valorització en origen 0 0 0 0
Baix Ebre 2017 Valorització externa 0 4072 4072 94.15
Baix Ebre 2017 Subproducte 0 0 0 0
Baix Ebre 2017 Emmagatzematge 0 8 8 0.18
Baix Ebre 2017 Fisicoquímic-biològic-depuradora 0 0 0 0
Baix Ebre 2017 Deposició controlada 0 245 245 5.66
Baix Ebre 2017 Incineració 0 0 0 0
Baix Ebre 2017 Altres 0 0 0 0
Baix Ebre 2017 Total 0 4325 4325 100
Montsià 2017 Valorització energètica 0 0 0 0
Montsià 2017 Valorització en origen 0 0 0 0
Montsià 2017 Valorització externa 0 15897 15897 81.49
Montsià 2017 Subproducte 0 0 0 0
Montsià 2017 Emmagatzematge 0 0 0 0
Montsià 2017 Fisicoquímic-biològic-depuradora 0 3401 3401 17.43
Montsià 2017 Deposició controlada 0 210 210 1.08
Montsià 2017 Incineració 0 0 0 0
Montsià 2017 Altres 0 0 0 0
Montsià 2017 Total 0 19508 19508 100
Ribera d'Ebre 2017 Valorització energètica 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 2017 Valorització en origen 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 2017 Valorització externa 0 769 769 60.36
Ribera d'Ebre 2017 Subproducte 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 2017 Emmagatzematge 0 7 7 0.55
Ribera d'Ebre 2017 Fisicoquímic-biològic-depuradora 0 492 492 38.62
Ribera d'Ebre 2017 Deposició controlada 0 6 6 0.47
Ribera d'Ebre 2017 Incineració 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 2017 Altres 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 2017 Total 0 1274 1274 100
Terra Alta 2017 Valorització energètica 0 0 0 0
Terra Alta 2017 Valorització en origen 0 0 0 0
Terra Alta 2017 Valorització externa 0 464 464 38.99
Terra Alta 2017 Subproducte 0 0 0 0
Terra Alta 2017 Emmagatzematge 0 0 0 0
Terra Alta 2017 Fisicoquímic-biològic-depuradora 0 712 712 59.83
Terra Alta 2017 Deposició controlada 0 14 14 1.18
Terra Alta 2017 Incineració 0 0 0 0
Terra Alta 2017 Altres 0 0 0 0
Terra Alta 2017 Total 0 1190 1190 100