Per Pàgina
Baix Ebre 2016 Treballadors -2,95 2,19 1,7 0,82
Baix Ebre 2016 Empreses -4,81 -1,01 -0,51 5,13
Baix Ebre 2016 Dimensió mitjana 1,95 3,23 2,23 -4,1
Baix Ebre 2016 Treballadors autònoms -1,1 -1,67 -2,54 2,03
Montsià 2016 Treballadors 0,7 3,95 1,48 -1,49
Montsià 2016 Empreses -1,32 -1,33 -1,8 0,92
Montsià 2016 Dimensió mitjana 2,04 5,36 3,34 -2,38
Montsià 2016 Treballadors autònoms 1,08 1,07 -1,33 -2,96
Ribera d'Ebre 2016 Treballadors 7,02 7,65 -4,82 0,27
Ribera d'Ebre 2016 Empreses -6,9 1,85 -1,82 1,85
Ribera d'Ebre 2016 Dimensió mitjana 14,94 5,69 -3,06 -1,56
Ribera d'Ebre 2016 Treballadors autònoms -1,41 3,57 0,69 -1,37
Terra Alta 2016 Treballadors -0,86 4,33 4,98 -4,35
Terra Alta 2016 Empreses 7,27 6,78 3,17 -4,62
Terra Alta 2016 Dimensió mitjana 7,58 -2,3 1,75 0,28
Terra Alta 2016 Treballadors autònoms -4,43 5,06 -1,6 0