Per Pàgina
Baix Ebre Acumulat 2017-2013 -13,6 -11,8 -18,7
Montsià Acumulat 2017-2014 -22,3 -26,3 -29,3
Ribera d'Ebre Acumulat 2017-2015 -8,5 -6,1 -24,2
Terra Alta Acumulat 2017-2016 -14,5 -8,5 -18,5
Terres de l'Ebre Acumulat 2017-2017 -15,1 -12,8 -24,9
Catalunya Acumulat 2017-2018 -7,3 -15,3 -19,1
Demarcació TGN Acumulat 2017-2019 -11,7 -8,6 -17,2
Baix Ebre Acumulat 2013-2016 4,4 4,8 9,6
Montsià Acumulat 2013-2017 8,3 10,7 11,4
Ribera d'Ebre Acumulat 2013-2018 -7,7 -10,2 12,7
Terra Alta Acumulat 2013-2019 1,9 0,2 7,8
Terres de l'Ebre Acumulat 2013-2020 0,7 -4,2 10,6
Catalunya Acumulat 2013-2021 9 11,2 12,4
Demarcació TGN Acumulat 2013-2022 5,7 4,1 11,4
Baix Ebre Acumulat 2007-2016 -9,9 -7,6 -10,8
Montsià Acumulat 2007-2017 -15,9 -18,5 -21,2
Ribera d'Ebre Acumulat 2007-2018 -15,6 -15,7 -14,5
Terra Alta Acumulat 2007-2019 -12,8 -8,3 -12,1
Terres de l'Ebre Acumulat 2007-2020 -4,3 -16,4 -16,9
Catalunya Acumulat 2007-2021 1 -5,8 -9,1
Demarcació TGN Acumulat 2007-2022 -6,6 -4,9 -7,8