Per Pàgina
Baix Ebre 2019 Ajuts reestructuració de la vinya Sector vitícola 0 0
Baix Ebre 2019 Ajuts reestructuració de la vinya Sector vitícola 0 0
Baix Ebre 3473.29 2018 Ajuts reestructuració de la vinya 2 128 Sector vitícola 0 0
Baix Ebre 3473.29 2018 Ajuts reestructuració de la vinya 2 128 Sector vitícola 0 0
Ribera d'Ebre 2019 Ajuts reestructuració de la vinya Sector vitícola 0 0
Ribera d'Ebre 2019 Ajuts reestructuració de la vinya Sector vitícola 0 0
Ribera d'Ebre 64116.06 2018 Ajuts reestructuració de la vinya 19 617 Sector vitícola 0 0
Ribera d'Ebre 64116.06 2018 Ajuts reestructuració de la vinya 19 617 Sector vitícola 0 0
Ribera d'Ebre 26201.2 2017 Ajuts reestructuració de la vinya 6 5 Sector vitícola 0 0
Ribera d'Ebre 26201.2 2017 Ajuts reestructuració de la vinya 6 5 Sector vitícola 0 0
Terra Alta 87904.79 2019 Ajuts per a la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles 2 Sector vitícola
Terra Alta 239327.48 2019 Ajuts reestructuració de la vinya 57 Sector vitícola 0 0
Terra Alta 87904.79 2019 Ajuts per a la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles 2 Sector vitícola
Terra Alta 239327.48 2019 Ajuts reestructuració de la vinya 57 Sector vitícola 0 0
Terra Alta 67545.26 2018 Ajut a la promoció de vi en tercers països 3 Sector vitícola
Terra Alta 836918.03 2018 Ajuts reestructuració de la vinya 212 Sector vitícola 0 0
Terra Alta 67545.26 2018 Ajut a la promoció de vi en tercers països 3 Sector vitícola
Terra Alta 836918.03 2018 Ajuts reestructuració de la vinya 212 Sector vitícola 0 0
Terra Alta 32556.2 2017 Ajut a la promoció de vi en tercers països 2 0 Sector vitícola 0 0
Terra Alta 2013901.05 2017 Ajuts per a la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles 6 0 Sector vitícola 0 0
Terra Alta 318193.49 2017 Ajuts reestructuració de la vinya 58 54 Sector vitícola 0 0
Terra Alta 32556.2 2017 Ajut a la promoció de vi en tercers països 2 0 Sector vitícola 0 0
Terra Alta 2013901.05 2017 Ajuts per a la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles 6 0 Sector vitícola 0 0
Terra Alta 318193.49 2017 Ajuts reestructuració de la vinya 58 54 Sector vitícola 0 0