Per Pàgina
Baix Ebre 2020 2298,2 2676,3 4974,5
Montsià 2020 1875,1 2459,2 4334,3
Ribera d'Ebre 2020 547,4 621,9 1169,3
Terra Alta 2020 191,9 244,3 436,2
Baix Ebre 2019 1836,2 2283,5 4119,7
Montsià 2019 1.467,90 2.086,80 3.554,80
Ribera d'Ebre 2019 497,9 560,5 1.058,40
Terra Alta 2019 160,8 207,3 368
Baix Ebre 2018 1.934,50 2.361,80 4.296,30
Montsià 2018 1.651,60 2.206,70 3.858,30
Ribera d'Ebre 2018 526,3 612,3 1.138,70
Terra Alta 2018 165,6 207,8 373,4
Baix Ebre 2017 2.230,90 2.518,50 4.749,40
Montsià 2017 1.863,80 2.303,80 4.167,60
Ribera d'Ebre 2017 570 610 1.180,00
Terra Alta 2017 177,2 216,7 394