Per Pàgina
VAB industrial Pes sobre VAB total ‘15 20,40 35,10 81,8 40,8
VAB industrial Taxa de creixement ‘15-’16 1,70 1,40 0,1 2
VAB industrial Aportació a la Taxa de creixement del VAB total ‘15-’16 0,40 0,50 0,1 0,8
VAB total Taxa de creixement ‘15-’16 2,90 3,80 0,5 1,6