Per Pàgina
BALADA CITRICS, SL PARTIDA CAMPETS, POL. 13 - PARC. 10 Alcanar Montsià SOCIETAT LIMITADA 629611657 430040818 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles BALADA CITRICS, SL 285829.00 4490819.00 2857555.00 44904493.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=BALADA%20CITRICS,%20SL%20&XYADDRESS=285755:4490449 4053711 47029 POINT (0.47029 40.53711) (40.53711º, 0.47029º)
SANCHO LLAGOSTERA, ISABEL ASPIRANTAT SANT JORDI, NÚM. 2- PIS 2º Alcanar Montsià PARTICULAR 696595193 www.1000gustos.com 310915 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 10.392.01 Preparació i conservació d'hortalisses no congelades (plats preparats, liofilització, IV gamma, conserva en vinagre, en salmorra i similars; i els llegums) 10.394.01 Preparació i conservació de fruites (liofilització, IV gamma i altres tipus de conservació) SANCHO LLAGOSTERA, ISABEL 2868105.00 44910623.00 2867155.00 44908589.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=SANCHO%20LLAGOSTERA,%20ISABEL&XYADDRESS=286715:4490858 4054105 48148 POINT (0.4814800000000001 40.54105) (40.54105º, 0.48148º)
CM CARNES, SL MENDEZ NUÑEZ, 48 Alcanar Montsià SOCIETAT LIMITADA 977730200 430050071 10.1 - Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis 10.112.21 Sala d'especejament autònoma de conills 10.112.11 Sala d'especejament autònoma de boví CM CARNES, SL 2866149.00 4491394.00 2865199.00 44911906.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CM%20CARNES,%20SL&XYADDRESS=286519:4491190 4054398 47906 POINT (0.47906 40.54398) (40.54398º, 0.47906º)
FRUTAS ANDRES-CARLOS, SL POL. 8 - PARC. 28 Alcanar Montsià SOCIETAT LIMITADA 676423088 309772 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles FRUTAS ANDRES-CARLOS, SL 289985.00 4491867.00 289890.00 44916636.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=FRUTAS%20ANDRES-CARLOS,%20SL%20&XYADDRESS=289890:4491663 405491 51867 POINT (0.51867 40.54910000000001) (40.5491º, 0.51867º)
PEIXOS I MARISC RAUL, SL TRAFALGAR, 51 Alcanar Montsià SOCIETAT LIMITADA 977737142 430050022 10.2 - Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats PEIXOS I MARISC RAUL, SL 2908958.00 44923685.00 2908008.00 44921651.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=PEIXOS%20I%20MARISC%20RAUL,%20SL&XYADDRESS=290800:4492165 4055384 52925 POINT (0.52925 40.55384) (40.55384º, 0.52925º)
CM CARNES, SL MENDEZ NUÑEZ, 48 Alcanar Montsià SOCIETAT LIMITADA 977730200 430050071 10.1 - Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis 10.131.07 Elaboració de carns picades i els seus preparats (mandonguilles, hamburgueses, broquetes i similars) 10.112.11 Sala d'especejament autònoma de boví CM CARNES, SL 2866149.00 4491394.00 2865199.00 44911906.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CM%20CARNES,%20SL&XYADDRESS=286519:4491190 4054398 47906 POINT (0.47906 40.54398) (40.54398º, 0.47906º)
DANIEL FONTET, SA CRTA. NOVA, S/N Alcanar Montsià SOCIETAT ANÒNIMA 977730829 www.danielfontet.com 430042523 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles DANIEL FONTET, SA 286154.00 4490990.00 286059.00 44907866.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=DANIEL%20FONTET,%20SA&XYADDRESS=286059:4490786 4054023 47376 POINT (0.47376 40.54023) (40.54023º, 0.47376º)
CONSERVAS GARRIGA, SA CN 340, KM 1061,5 Alcanar Montsià SOCIETAT ANÒNIMA 977737037 www.conservasgarriga.com 430007780 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 10.392.02 Elaboració i preparació de fongs cultivats i/o forestals 10.392.02 Elaboració i preparació de fongs cultivats i/o forestals CONSERVAS GARRIGA, SA 290693.00 4492751.00 290598.00 44925476.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CONSERVAS%20GARRIGA,%20SA&XYADDRESS=290598:4492547 4055724 52673 POINT (0.52673 40.55724) (40.55724º, 0.52673º)
CM CARNES, SL MENDEZ NUÑEZ, 48 Alcanar Montsià SOCIETAT LIMITADA 977730200 430050071 10.1 - Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis 10.112.11 Sala d'especejament autònoma de boví 10.112.11 Sala d'especejament autònoma de boví CM CARNES, SL 2866149.00 4491394.00 2865199.00 44911906.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CM%20CARNES,%20SL&XYADDRESS=286519:4491190 4054398 47906 POINT (0.47906 40.54398) (40.54398º, 0.47906º)
LA CANAREVA,SL CTRA. CIRCUMVALACIÓ, S/N Alcanar Montsià SOCIETAT LIMITADA 609780414 www.citricslacanareva.com/ 430042303 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles LA CANAREVA,SL 285922.00 4490615.00 285918.00 4490611.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=LA%20CANAREVA,SL%20&XYADDRESS=285918:4490611 4053861 47216 POINT (0.47216 40.53861) (40.53861º, 0.47216º)
AQÜICULTURA ELS ALFACS, SL CTRA. N-340, KM. 1062,65 Alcanar Montsià SOCIETAT LIMITADA 977737327 305576 10.2 - Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats AQÜICULTURA ELS ALFACS, SL 290681.00 4492745.00 290586.00 44925416.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=AQÜICULTURA%20ELS%20ALFACS,%20SL&XYADDRESS=290586:4492541 4055718 52659 POINT (0.52659 40.55718) (40.55718º, 0.52659º)
FRUTAS AL-KAÑA, SL MIGUEL FIGUERES,17 Alcanar Montsià SOCIETAT LIMITADA 977730231 www.frutasalkana.com 430040224 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles FRUTAS AL-KAÑA, SL 2868338.00 4491195.00 2867388.00 44909916.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=FRUTAS%20AL-KAÑA,%20SL&XYADDRESS=286738:4490991 4054225 48171 POINT (0.48171 40.54225) (40.54225º, 0.48171º)
CM CARNES, SL MENDEZ NUÑEZ, 48 Alcanar Montsià SOCIETAT LIMITADA 977730200 430050071 10.1 - Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis 10.122.01 Sala d'especejament autònoma d'aviram 10.112.11 Sala d'especejament autònoma de boví CM CARNES, SL 2866149.00 4491394.00 2865199.00 44911906.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CM%20CARNES,%20SL&XYADDRESS=286519:4491190 4054398 47906 POINT (0.47906 40.54398) (40.54398º, 0.47906º)
EXPORTADORA D'AGRIS D'ALCANAR,SCCL PARTIDA PLANETA, POL.14 PARC.409 Alcanar Montsià COOPERATIVA 977730000 www.copalca.com 430041057 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles EXPORTADORA D'AGRIS D'ALCANAR,SCCL 2851942.00 4490855.00 2851125.00 44906121.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=EXPORTADORA%20D'AGRIS%20D'ALCANAR,SCCL&XYADDRESS=285112:4490612 4053841 46265 POINT (0.46265 40.53841) (40.53841º, 0.46265º)
CM CARNES, SL MENDEZ NUÑEZ, 48 Alcanar Montsià SOCIETAT LIMITADA 977730200 430050071 10.1 - Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis 10.131.01 Elaboració de productes carnis crus, excepte de carns picades i els seus preparats 10.112.11 Sala d'especejament autònoma de boví CM CARNES, SL 2866149.00 4491394.00 2865199.00 44911906.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CM%20CARNES,%20SL&XYADDRESS=286519:4491190 4054398 47906 POINT (0.47906 40.54398) (40.54398º, 0.47906º)
CM CARNES, SL MENDEZ NUÑEZ, 48 Alcanar Montsià SOCIETAT LIMITADA 977730200 430050071 10.1 - Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis 10.112.12 Sala d'especejament autònoma de porcí 10.112.11 Sala d'especejament autònoma de boví CM CARNES, SL 2866149.00 4491394.00 2865199.00 44911906.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CM%20CARNES,%20SL&XYADDRESS=286519:4491190 4054398 47906 POINT (0.47906 40.54398) (40.54398º, 0.47906º)
J.SUBIRATS, SA CERVANTES, 67 Alcanar Montsià SOCIETAT ANÒNIMA 977730199 www.jsubirats.com 430041635 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles J.SUBIRATS, SA 2864797.00 4491337.00 2863847.00 44911336.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=J.SUBIRATS,%20SA%20&XYADDRESS=286384:4491133 4054343 47749 POINT (0.47749 40.54343) (40.54343º, 0.47749º)
REDÓN JUAN,AGUSTÍN CARRETERA TV-3321 , KM 0'55 Alcanar Montsià PARTICULAR 977731368 310481 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles REDÓN JUAN,AGUSTÍN 2860950.00 44910084.00 286000.00 4490805.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=REDÓN%20JUAN,AGUSTÍN&XYADDRESS=286000:4490805 4054038 47306 POINT (0.47306 40.54038) (40.54038º, 0.47306º)
SANCHO LLAGOSTERA, ISABEL ASPIRANTAT SANT JORDI, NÚM. 2- PIS 2º Alcanar Montsià PARTICULAR 696595193 www.1000gustos.com 310915 10.8 - Fabricació d'altres productes alimentaris 10.841.02 Elaboració de condiments preparats a base d'oli i/o vinagre vínic i/o altres condiments mixtos 10.394.01 Preparació i conservació de fruites (liofilització, IV gamma i altres tipus de conservació) SANCHO LLAGOSTERA, ISABEL 2868105.00 44910623.00 2867155.00 44908589.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=SANCHO%20LLAGOSTERA,%20ISABEL&XYADDRESS=286715:4490858 4054105 48148 POINT (0.4814800000000001 40.54105) (40.54105º, 0.48148º)
SANCHO LLAGOSTERA, ISABEL ASPIRANTAT SANT JORDI, NÚM. 2- PIS 2º Alcanar Montsià PARTICULAR 696595193 www.1000gustos.com 310915 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 10.394.01 Preparació i conservació de fruites (liofilització, IV gamma i altres tipus de conservació) 10.394.01 Preparació i conservació de fruites (liofilització, IV gamma i altres tipus de conservació) SANCHO LLAGOSTERA, ISABEL 2868105.00 44910623.00 2867155.00 44908589.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=SANCHO%20LLAGOSTERA,%20ISABEL&XYADDRESS=286715:4490858 4054105 48148 POINT (0.4814800000000001 40.54105) (40.54105º, 0.48148º)
AGRÍCOLA CÍTRICS DELTA,SL CTRA. NOVA KM 0,5 ,S/N Alcanar Montsià SOCIETAT LIMITADA 616452211 www.agricolacitricosdelta.com/ 310350 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles AGRÍCOLA CÍTRICS DELTA,SL 2859700.00 44909244.00 285875.00 4490721.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=AGRÍCOLA%20CÍTRICS%20DELTA,SL&XYADDRESS=285875:4490721 4053959 47161 POINT (0.47161 40.53959) (40.53959º, 0.47161º)
SANCHO LLAGOSTERA, ISABEL ASPIRANTAT SANT JORDI, NÚM. 2- PIS 2º Alcanar Montsià PARTICULAR 696595193 www.1000gustos.com 310915 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 10.322.00 Fabricació d'altres sucs de fruites i hortalisses 10.394.01 Preparació i conservació de fruites (liofilització, IV gamma i altres tipus de conservació) SANCHO LLAGOSTERA, ISABEL 2868105.00 44910623.00 2867155.00 44908589.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=SANCHO%20LLAGOSTERA,%20ISABEL&XYADDRESS=286715:4490858 4054105 48148 POINT (0.4814800000000001 40.54105) (40.54105º, 0.48148º)
SANCHO LLAGOSTERA, ISABEL ASPIRANTAT SANT JORDI, NÚM. 2- PIS 2º Alcanar Montsià PARTICULAR 696595193 www.1000gustos.com 310915 10.4 - Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 82.920.03 Envasament i/o embotellament d'oli d'oliva 10.394.01 Preparació i conservació de fruites (liofilització, IV gamma i altres tipus de conservació) SANCHO LLAGOSTERA, ISABEL 2868105.00 44910623.00 2867155.00 44908589.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=SANCHO%20LLAGOSTERA,%20ISABEL&XYADDRESS=286715:4490858 4054105 48148 POINT (0.4814800000000001 40.54105) (40.54105º, 0.48148º)
CM CARNES, SL MENDEZ NUÑEZ, 48 Alcanar Montsià SOCIETAT LIMITADA 977730200 430050071 10.1 - Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis 10.112.13 Sala d'especejament autònoma d'oví i cabrum 10.112.11 Sala d'especejament autònoma de boví CM CARNES, SL 2866149.00 4491394.00 2865199.00 44911906.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CM%20CARNES,%20SL&XYADDRESS=286519:4491190 4054398 47906 POINT (0.47906 40.54398) (40.54398º, 0.47906º)
SANCHO LLAGOSTERA, ISABEL ASPIRANTAT SANT JORDI, NÚM. 2- PIS 2º Alcanar Montsià PARTICULAR 696595193 www.1000gustos.com 310915 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 10.393.00 Preparació i conservació d'olives (comprèn el farciment) 10.394.01 Preparació i conservació de fruites (liofilització, IV gamma i altres tipus de conservació) SANCHO LLAGOSTERA, ISABEL 2868105.00 44910623.00 2867155.00 44908589.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=SANCHO%20LLAGOSTERA,%20ISABEL&XYADDRESS=286715:4490858 4054105 48148 POINT (0.4814800000000001 40.54105) (40.54105º, 0.48148º)
CADEMAR, SCCRL CTRA.NACIONAL 340 , KM. 1064 Alcanar Montsià COOPERATIVA 977737427 www.viveroscademar.blogspot.com.es 430022335 10.2 - Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats CADEMAR, SCCRL 291506.00 4493475.00 291411.00 44932716.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CADEMAR,%20SCCRL&XYADDRESS=291411:4493271 4056396 53608 POINT (0.53608 40.56396) (40.56396º, 0.53608º)
CARINE ANDRÉ URBANITZACIÓ MONTECARLO, B 9 Alcanar - Alcanar-Platja Montsià PARTICULAR 676834220 309650 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 10.394.01 Preparació i conservació de fruites (liofilització, IV gamma i altres tipus de conservació) 10.394.01 Preparació i conservació de fruites (liofilització, IV gamma i altres tipus de conservació) CARINE ANDRÉ 292888.00 4495285.00 292793.00 44950816.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CARINE%20ANDRÉ%20&XYADDRESS=292793:4495081 405806 5518 POINT (0.5518 40.5806) (40.5806º, 0.5518º)
PEIX I MARISC ADOMER, SL TRAFALGAR, 29 Alcanar - Cases d'Alcanar, les Montsià SOCIETAT LIMITADA 646716624 430022748 10.2 - Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats PEIX I MARISC ADOMER, SL 2909424.00 44923158.00 2908474.00 44921124.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=PEIX%20I%20MARISC%20ADOMER,%20SL&XYADDRESS=290847:4492112 4055338 52981 POINT (0.52981 40.55338) (40.55338º, 0.52981º)
NOS PARIS, MAGDALENA ISAAC PERAL,13 BAIXOS 1ª Alcanar - Cases d'Alcanar, les Montsià PARTICULAR 977737020 310890 10.2 - Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats 10.851.02 Elaboració i manipulació de productes transformats i plats precuinats a base de peix i altres productes marins NOS PARIS, MAGDALENA 2909274.00 44923553.00 2908324.00 44921519.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=NOS%20PARIS,%20MAGDALENA&XYADDRESS=290832:4492151 4055373 52962 POINT (0.52962 40.55373) (40.55373º, 0.52962º)
PEIXOS I MARISCS "EL CASERO" SL ALCALÀ GALIANO, 8 Alcanar - Cases d'Alcanar, les Montsià SOCIETAT LIMITADA 977737074 430022890 10.2 - Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats PEIXOS I MARISCS "EL CASERO" SL 2910613.00 44923313.00 2909663.00 44921279.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=PEIXOS%20I%20MARISCS%20"EL%20CASERO"%20SL&XYADDRESS=290966:4492127 4055355 53121 POINT (0.53121 40.55355) (40.55355º, 0.53121º)
NOS PARIS, MAGDALENA ISAAC PERAL,13 BAIXOS 1ª Alcanar - Cases d'Alcanar, les Montsià PARTICULAR 977737020 310890 10.2 - Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos 10.851.02 Elaboració i manipulació de productes transformats i plats precuinats a base de peix i altres productes marins 10.851.02 Elaboració i manipulació de productes transformats i plats precuinats a base de peix i altres productes marins NOS PARIS, MAGDALENA 2909274.00 44923553.00 2908324.00 44921519.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=NOS%20PARIS,%20MAGDALENA&XYADDRESS=290832:4492151 4055373 52962 POINT (0.52962 40.55373) (40.55373º, 0.52962º)
OLIS ESTORACH, SL MIGJORN, 9 Aldea Baix Ebre SOCIETAT LIMITADA 660892476 430040727 10.4 - Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 10.431.01 Obtenció d'oli d'oliva verge (almàssera) 10.431.01 Obtenció d'oli d'oliva verge (almàssera) OLIS ESTORACH, SL 298490.00 4512750.00 2984142.00 45124735.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=OLIS%20ESTORACH,%20SL&XYADDRESS=298414:4512473 4073853 61258 POINT (0.61258 40.73853) (40.73853º, 0.61258º)
VALLDEPÉREZ, CB MIG, 3 Aldea Baix Ebre ALTRES 977450123 430022457 10.6 - Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis 82.920.06 Envasament de cereals, llegums i altres productes de molineria, excepte d'arròs, de blat; i derivats 10.612.02 Assecat i molta de cereals, llegums i altres grans, excepte d'arròs VALLDEPÉREZ, CB 2994276.00 45137685.00 2993328.00 4513565.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=VALLDEPÉREZ,%20CB&XYADDRESS=299332:4513565 4074858 6231 POINT (0.6231 40.74858) (40.74858º, 0.6231º)
PEDRÓS RIBELLES, TERESA PART.BURJACENIA, POL. 4 I 19 , PARC. 9-13 Aldea Baix Ebre PARTICULAR 961441312 430042302 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles PEDRÓS RIBELLES, TERESA 2975139.00 45123004.00 297419.00 4512097.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=PEDRÓS%20RIBELLES,%20TERESA&XYADDRESS=297419:4512097 4073489 60093 POINT (0.60093 40.73489) (40.73489º, 0.60093º)
CASANOVA LLAMBRICH, SILVIA SANTA AGUEDA, 14 Aldea Baix Ebre PARTICULAR 977450120 430022953 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles CASANOVA LLAMBRICH, SILVIA 299670.00 4513889.00 2995752.00 45136855.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CASANOVA%20LLAMBRICH,%20SILVIA&XYADDRESS=299575:4513685 4074972 62593 POINT (0.62593 40.74972) (40.74972º, 0.62593º)
PRINCEP MELICH,NURIA ALOMÀ, 2-4 Aldea Baix Ebre PARTICULAR 977451270 430041889 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles PRINCEP MELICH,NURIA 2983266.00 45129215.00 298327.00 4512921.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=PRINCEP%20MELICH,NURIA&XYADDRESS=298327:4512921 4074253 6114 POINT (0.6114 40.74253) (40.74253º, 0.6114º)
VALLDEPÉREZ, CB MIG, 3 Aldea Baix Ebre ALTRES 977450123 430022457 10.9 - Fabricació de productes per a l'alimentació animal 82.920.09 Manipulació i envasament de productes per a l'alimentació d'animals de granja 10.612.02 Assecat i molta de cereals, llegums i altres grans, excepte d'arròs VALLDEPÉREZ, CB 2994276.00 45137685.00 2993328.00 4513565.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=VALLDEPÉREZ,%20CB&XYADDRESS=299332:4513565 4074858 6231 POINT (0.6231 40.74858) (40.74858º, 0.6231º)
GALLEGO COSTA, VALERIANO SANT JORDI, 1 Aldea Baix Ebre PARTICULAR 649609119 310550 10.8 - Fabricació d'altres productes alimentaris 10.853.01 Elaboració de plats precuinats o cuinats a base de carn (contingut mínim matèria càrnia >10% en pes) 10.851.02 Elaboració i manipulació de productes transformats i plats precuinats a base de peix i altres productes marins GALLEGO COSTA, VALERIANO 2988798.00 45133555.00 298785.00 4513152.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=GALLEGO%20COSTA,%20VALERIANO&XYADDRESS=298785:4513152 4074472 61675 POINT (0.61675 40.74472) (40.74472º, 0.61675º)
HERBA RICEMILLS, SL CTRA. TORTOSA-L'ALDEA, 34-52 Aldea Baix Ebre SOCIETAT LIMITADA 977450040 www.herba.es 430040596 10.6 - Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis 10.612.01 Assecat i mòlta d'arròs 10.612.01 Assecat i mòlta d'arròs HERBA RICEMILLS, SL 299255.00 4513797.00 2991602.00 45135935.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=HERBA%20RICEMILLS,%20SL&XYADDRESS=299160:4513593 4074879 62105 POINT (0.62105 40.74879) (40.74879º, 0.62105º)
GALLEGO COSTA, VALERIANO SANT JORDI, 1 Aldea Baix Ebre PARTICULAR 649609119 310550 10.2 - Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos 10.851.02 Elaboració i manipulació de productes transformats i plats precuinats a base de peix i altres productes marins 10.851.02 Elaboració i manipulació de productes transformats i plats precuinats a base de peix i altres productes marins GALLEGO COSTA, VALERIANO 2988798.00 45133555.00 298785.00 4513152.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=GALLEGO%20COSTA,%20VALERIANO&XYADDRESS=298785:4513152 4074472 61675 POINT (0.61675 40.74472) (40.74472º, 0.61675º)
MERCO-CAMARA SA POL.INDUSTRIAL ESTACIÓ DE MERCADERIES, PARC. 3 Aldea Baix Ebre SOCIETAT ANÒNIMA 977451628 430042450 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles MERCO-CAMARA SA 298143.00 4514333.00 2980482.00 45141296.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=MERCO-CAMARA%20SA&XYADDRESS=298048:4514129 4075334 60771 POINT (0.60771 40.75334) (40.75334º, 0.60771º)
OLIS ESTORACH, SL MIGJORN, 9 Aldea Baix Ebre SOCIETAT LIMITADA 660892476 430040727 10.4 - Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 82.920.03 Envasament i/o embotellament d'oli d'oliva 10.431.01 Obtenció d'oli d'oliva verge (almàssera) OLIS ESTORACH, SL 298490.00 4512750.00 2984142.00 45124735.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=OLIS%20ESTORACH,%20SL&XYADDRESS=298414:4512473 4073853 61258 POINT (0.61258 40.73853) (40.73853º, 0.61258º)
FRUTAS GONZÁLEZ, SL CTRA. BARCELONA-VALÈNCIA, KM 180 Aldea Baix Ebre SOCIETAT LIMITADA 977450282 430041845 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles FRUTAS GONZÁLEZ, SL 300201.00 4514403.00 3001062.00 45141995.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=FRUTAS%20GONZÁLEZ,%20SL&XYADDRESS=300106:4514199 4075448 63205 POINT (0.63205 40.75448) (40.75448º, 0.63205º)
VALLDEPÉREZ, CB MIG, 3 Aldea Baix Ebre ALTRES 977450123 430022457 10.6 - Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis 10.612.02 Assecat i molta de cereals, llegums i altres grans, excepte d'arròs 10.612.02 Assecat i molta de cereals, llegums i altres grans, excepte d'arròs VALLDEPÉREZ, CB 2994276.00 45137685.00 2993328.00 4513565.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=VALLDEPÉREZ,%20CB&XYADDRESS=299332:4513565 4074858 6231 POINT (0.6231 40.74858) (40.74858º, 0.6231º)
ARAGON PAGA, LEONARDO VENTURETA, 32 Aldea Baix Ebre PARTICULAR 977450150 430050085 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 10.393.00 Preparació i conservació d'olives (comprèn el farciment) 10.393.00 Preparació i conservació d'olives (comprèn el farciment) ARAGON PAGA, LEONARDO 2995449.00 45138745.00 2994501.00 4513671.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=ARAGON%20PAGA,%20LEONARDO&XYADDRESS=299450:4513671 4074956 62445 POINT (0.62445 40.74956) (40.74956º, 0.62445º)
AGRÍCOLA CATALANA I SEC. DE CRÈDIT DE L'ALDEA, SCCL AV.CATALUNTA, 124 Aldea - Aldea, l' Baix Ebre COOPERATIVA 977450302 www.coopaldea.com 430041632 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles AGRÍCOLA CATALANA I SEC. DE CRÈDIT DE L'ALDEA, SCCL 299017.00 4513423.00 2989222.00 45132195.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=AGRÍCOLA%20CATALANA%20I%20SEC.%20DE%20CRÈDIT%20DE%20L'ALDEA,%20SCCL&XYADDRESS=298922:4513219 4074537 61835 POINT (0.61835 40.74537) (40.74537º, 0.61835º)
SABATÉ FRANQUET, ALBERTO SANTJOSEP, 4 Aldover Baix Ebre PARTICULAR 977473698 430040677 10.4 - Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 82.920.03 Envasament i/o embotellament d'oli d'oliva 10.431.01 Obtenció d'oli d'oliva verge (almàssera) SABATÉ FRANQUET, ALBERTO 2893854.00 4528659.00 2892907.00 45284556.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=SABATÉ%20FRANQUET,%20ALBERTO&XYADDRESS=289290:4528455 4088008 49923 POINT (0.49923 40.88008) (40.88008º, 0.49923º)
SABATÉ FRANQUET, ALBERTO SANTJOSEP, 4 Aldover Baix Ebre PARTICULAR 977473698 430040677 10.4 - Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 10.431.01 Obtenció d'oli d'oliva verge (almàssera) 10.431.01 Obtenció d'oli d'oliva verge (almàssera) SABATÉ FRANQUET, ALBERTO 2893854.00 4528659.00 2892907.00 45284556.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=SABATÉ%20FRANQUET,%20ALBERTO&XYADDRESS=289290:4528455 4088008 49923 POINT (0.49923 40.88008) (40.88008º, 0.49923º)
PEGUEROLES PLA, BERNARDO CARRETERA, 13 Aldover Baix Ebre PARTICULAR 977473204 430021928 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles PEGUEROLES PLA, BERNARDO 289473.00 45284845.00 2893783.00 45282811.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=PEGUEROLES%20PLA,%20BERNARDO%20&XYADDRESS=289378:4528281 4087853 50032 POINT (0.50032 40.87853) (40.87853º, 0.50032º)
CUSTARDOY QUEROL, MARIA TERESA DOCTOR FERRAN, 2-4 Ametlla de Mar Baix Ebre PARTICULAR 619530351 430040308 10.4 - Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 10.431.02 Obtenció d'oli de pinyolada o sansa per extracció mecànica 10.431.01 Obtenció d'oli d'oliva verge (almàssera) CUSTARDOY QUEROL, MARIA TERESA 314771.00 4528552.00 3146763.00 45283484.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CUSTARDOY%20QUEROL,%20MARIA%20TERESA&XYADDRESS=314676:4528348 4088525 80032 POINT (0.80032 40.88525) (40.88525º, 0.80032º)
VENDRELL FARNOS, ANTONIO LEONARDO PUNTA CALDA, 69 Ametlla de Mar Baix Ebre PARTICULAR 626554748 305330 10.5 - Fabricació de productes lactis 10.541.08 Elaboració d'altres productes lactis (flams, natilles i similars) 10.541.01 Elaboració de llet pasteuritzada VENDRELL FARNOS, ANTONIO LEONARDO 3169832.00 4530593.00 3168885.00 45303894.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=VENDRELL%20FARNOS,%20ANTONIO%20LEONARDO&XYADDRESS=316888:4530389 4090412 82596 POINT (0.82596 40.90412) (40.90412º, 0.82596º)
SOCIETAT COOPERATIVA AGRÀRIA CATALANA LIMITADA L'AMETLLAR DE MAR CTRA. L'AMETLLA-PERELLÓ Ametlla de Mar Baix Ebre COOPERATIVA 977456407 430040807 10.4 - Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 82.920.03 Envasament i/o embotellament d'oli d'oliva 82.920.03 Envasament i/o embotellament d'oli d'oliva SOCIETAT COOPERATIVA AGRÀRIA CATALANA LIMITADA L'AMETLLAR DE MAR 314511.00 4529237.00 3144163.00 45290335.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=SOCIETAT%20COOPERATIVA%20AGRÀRIA%20CATALANA%20LIMITADA%20L'AMETLLAR%20DE%20MAR&XYADDRESS=314416:4529033 4089136 79703 POINT (0.79703 40.89136) (40.89136º, 0.79703º)
MONTAGUT FRANCH, RITA POU, 14 Ametlla de Mar Baix Ebre PARTICULAR 977456014 430023453 10.1 - Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis 10.131.07 Elaboració de carns picades i els seus preparats (mandonguilles, hamburgueses, broquetes i similars) 10.131.07 Elaboració de carns picades i els seus preparats (mandonguilles, hamburgueses, broquetes i similars) MONTAGUT FRANCH, RITA 3147947.00 45283955.00 314700.00 45281919.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=MONTAGUT%20FRANCH,%20RITA&XYADDRESS=314700:4528191 4088385 80065 POINT (0.80065 40.88385) (40.88385º, 0.80065º)
VENDRELL FARNOS, ANTONIO LEONARDO PUNTA CALDA, 69 Ametlla de Mar Baix Ebre PARTICULAR 626554748 305330 10.5 - Fabricació de productes lactis 10.541.01 Elaboració de llet pasteuritzada 10.541.01 Elaboració de llet pasteuritzada VENDRELL FARNOS, ANTONIO LEONARDO 3169832.00 4530593.00 3168885.00 45303894.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=VENDRELL%20FARNOS,%20ANTONIO%20LEONARDO&XYADDRESS=316888:4530389 4090412 82596 POINT (0.82596 40.90412) (40.90412º, 0.82596º)
VENDRELL FARNOS, ANTONIO LEONARDO PUNTA CALDA, 69 Ametlla de Mar Baix Ebre PARTICULAR 626554748 305330 10.5 - Fabricació de productes lactis 10.532.01 Elaboració de formatges frescos 10.541.01 Elaboració de llet pasteuritzada VENDRELL FARNOS, ANTONIO LEONARDO 3169832.00 4530593.00 3168885.00 45303894.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=VENDRELL%20FARNOS,%20ANTONIO%20LEONARDO&XYADDRESS=316888:4530389 4090412 82596 POINT (0.82596 40.90412) (40.90412º, 0.82596º)
SOCIETAT COOPERATIVA AGRÀRIA CATALANA LIMITADA L'AMETLLAR DE MAR CTRA. L'AMETLLA-PERELLÓ Ametlla de Mar Baix Ebre COOPERATIVA 977456407 430040807 10.4 - Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 10.431.01 Obtenció d'oli d'oliva verge (almàssera) 82.920.03 Envasament i/o embotellament d'oli d'oliva SOCIETAT COOPERATIVA AGRÀRIA CATALANA LIMITADA L'AMETLLAR DE MAR 314511.00 4529237.00 3144163.00 45290335.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=SOCIETAT%20COOPERATIVA%20AGRÀRIA%20CATALANA%20LIMITADA%20L'AMETLLAR%20DE%20MAR&XYADDRESS=314416:4529033 4089136 79703 POINT (0.79703 40.89136) (40.89136º, 0.79703º)
APÍCOLA GERMANS SANCHO, SL PARTIDA LA BARRERA, S/N Ametlla de Mar Baix Ebre SOCIETAT LIMITADA 877916081 430050102 10.8 - Fabricació d'altres productes alimentaris 01.490.01 Extracció i preparació de mel i altres productes apícoles 01.490.01 Extracció i preparació de mel i altres productes apícoles APÍCOLA GERMANS SANCHO, SL 312460.00 4529065.00 3123653.00 45288615.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=APÍCOLA%20GERMANS%20SANCHO,%20SL&XYADDRESS=312365:4528861 4088935 77275 POINT (0.77275 40.88935) (40.88935º, 0.77275º)
BALFEGÓ TUNA,SL POL. INDUSTRIAL LES CREUETES, NAU 2 Ametlla de Mar Baix Ebre SOCIETAT LIMITADA 977047700 www.grupbalfego.com 430023968 10.2 - Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats BALFEGÓ TUNA,SL 313133.00 4529543.00 313225.00 4529372.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=BALFEGÓ%20TUNA,SL&XYADDRESS=313225:4529372 4089414 7828 POINT (0.7828 40.89414) (40.89414º, 0.7828º)
VENDRELL FARNOS, ANTONIO LEONARDO PUNTA CALDA, 69 Ametlla de Mar Baix Ebre PARTICULAR 626554748 305330 10.5 - Fabricació de productes lactis 10.541.07 Elaboració de iogurts 10.541.01 Elaboració de llet pasteuritzada VENDRELL FARNOS, ANTONIO LEONARDO 3169832.00 4530593.00 3168885.00 45303894.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=VENDRELL%20FARNOS,%20ANTONIO%20LEONARDO&XYADDRESS=316888:4530389 4090412 82596 POINT (0.82596 40.90412) (40.90412º, 0.82596º)
CUSTARDOY QUEROL, MARIA TERESA DOCTOR FERRAN, 2-4 Ametlla de Mar Baix Ebre PARTICULAR 619530351 430040308 10.4 - Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 10.431.01 Obtenció d'oli d'oliva verge (almàssera) 10.431.01 Obtenció d'oli d'oliva verge (almàssera) CUSTARDOY QUEROL, MARIA TERESA 314771.00 4528552.00 3146763.00 45283484.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CUSTARDOY%20QUEROL,%20MARIA%20TERESA&XYADDRESS=314676:4528348 4088525 80032 POINT (0.80032 40.88525) (40.88525º, 0.80032º)
CONTI MARTI, HUMBERT BARRANC DE SANT PERE,S/N Ampolla Baix Ebre PARTICULAR 652834259 www.kenshosake.com 310497 11.0 - Fabricació de begudes 46.340.13 Envasament i/o embotellament de sidra i altres begudes fermentades no classificades 11.030.00 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades no classificades CONTI MARTI, HUMBERT 3062018.00 45201985.00 306107.00 4519995.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CONTI%20MARTI,%20HUMBERT&XYADDRESS=306107:4519995 4080808 70128 POINT (0.70128 40.80808) (40.80808º, 0.70128º)
CALLAU CALLAU, MONTSERRAT PLATJA, 4 Ampolla Baix Ebre PARTICULAR 977460381 304007 10.4 - Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 82.920.03 Envasament i/o embotellament d'oli d'oliva 82.920.03 Envasament i/o embotellament d'oli d'oliva CALLAU CALLAU, MONTSERRAT 3069198.00 45205905.00 306825.00 4520387.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CALLAU%20CALLAU,%20MONTSERRAT&XYADDRESS=306825:4520387 4081178 70967 POINT (0.70967 40.81178) (40.81178º, 0.70967º)
AGRICOLA COMARTINS,SL CARRETERA NACIONAL 340, KM 1099,100 Ampolla Baix Ebre SOCIETAT LIMITADA 620235637 430041882 10.6 - Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis 82.920.06 Envasament de cereals, llegums i altres productes de molineria, excepte d'arròs, de blat; i derivats 10.431.01 Obtenció d'oli d'oliva verge (almàssera) AGRICOLA COMARTINS,SL 305609.00 4520516.00 3065319.00 45217337.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=AGRICOLA%20COMARTINS,SL&XYADDRESS=306531:4521733 4082383 70578 POINT (0.70578 40.82383) (40.82383º, 0.70578º)
AGRICOLA COMARTINS,SL CARRETERA NACIONAL 340, KM 1099,100 Ampolla Baix Ebre SOCIETAT LIMITADA 620235637 430041882 10.4 - Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 82.920.03 Envasament i/o embotellament d'oli d'oliva 10.431.01 Obtenció d'oli d'oliva verge (almàssera) AGRICOLA COMARTINS,SL 305609.00 4520516.00 3065319.00 45217337.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=AGRICOLA%20COMARTINS,SL&XYADDRESS=306531:4521733 4082383 70578 POINT (0.70578 40.82383) (40.82383º, 0.70578º)
CETAREA DE PRODUCTOS DEL MAR, SL CTRA. DE L'AMPOLLA-DELTEBRE, KM. 2 Ampolla Baix Ebre SOCIETAT LIMITADA 977470882 430050050 10.2 - Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats CETAREA DE PRODUCTOS DEL MAR, SL 305450.00 4518487.00 305450.00 4518487.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CETAREA%20DE%20PRODUCTOS%20DEL%20MAR,%20SL&XYADDRESS=305450:4518487 4079435 69397 POINT (0.69397 40.79435) (40.79435º, 0.69397º)
ECOHERBES BOTANIC,SL URBANITZACIÓ SANT PERE NÚM 1 Ampolla Baix Ebre SOCIETAT LIMITADA 671009977 www.ecoherbes.com 310301 10.8 - Fabricació d'altres productes alimentaris 10.830.01 Elaboració i /o envasament de plantes aromàtiques i medicinals per elaborar infusions 10.830.01 Elaboració i /o envasament de plantes aromàtiques i medicinals per elaborar infusions ECOHERBES BOTANIC,SL 3053908.00 45207315.00 305296.00 4520528.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=ECOHERBES%20BOTANIC,SL&XYADDRESS=305296:4520528 4081268 69151 POINT (0.69151 40.81268) (40.81268º, 0.69151º)
AGRICOLA COMARTINS,SL CARRETERA NACIONAL 340, KM 1099,100 Ampolla Baix Ebre SOCIETAT LIMITADA 620235637 430041882 10.4 - Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 10.431.01 Obtenció d'oli d'oliva verge (almàssera) 10.431.01 Obtenció d'oli d'oliva verge (almàssera) AGRICOLA COMARTINS,SL 305609.00 4520516.00 3065319.00 45217337.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=AGRICOLA%20COMARTINS,SL&XYADDRESS=306531:4521733 4082383 70578 POINT (0.70578 40.82383) (40.82383º, 0.70578º)
NOVA DEVIMAR,SL BARRANC DE SANT PERE,S/N POLÍGON 82 PARCEL·LA 4 Ampolla Baix Ebre SOCIETAT LIMITADA 977460054 www.novadevimar.com 310373 10.2 - Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats NOVA DEVIMAR,SL 3060338.00 45201185.00 305939.00 4519915.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=NOVA%20DEVIMAR,SL&XYADDRESS=305939:4519915 4080732 69932 POINT (0.69932 40.80732) (40.80732º, 0.69932º)
AGRICOLA COMARTINS,SL CARRETERA NACIONAL 340, KM 1099,100 Ampolla Baix Ebre SOCIETAT LIMITADA 620235637 430041882 10.6 - Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis 10.613.01 Trossejat de garrofa i obtenció de garrofí 10.431.01 Obtenció d'oli d'oliva verge (almàssera) AGRICOLA COMARTINS,SL 305609.00 4520516.00 3065319.00 45217337.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=AGRICOLA%20COMARTINS,SL&XYADDRESS=306531:4521733 4082383 70578 POINT (0.70578 40.82383) (40.82383º, 0.70578º)
CONTI MARTI, HUMBERT BARRANC DE SANT PERE,S/N Ampolla Baix Ebre PARTICULAR 652834259 www.kenshosake.com 310497 11.0 - Fabricació de begudes 11.030.00 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades no classificades 11.030.00 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades no classificades CONTI MARTI, HUMBERT 3062018.00 45201985.00 306107.00 4519995.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CONTI%20MARTI,%20HUMBERT&XYADDRESS=306107:4519995 4080808 70128 POINT (0.70128 40.80808) (40.80808º, 0.70128º)
COSTES CURTO, JOAN AVINGUDA BARCELONETA NÚM 5 - ESCALERA B Ampolla - Ampolla, l' Baix Ebre PARTICULAR 680994508 310256 10.4 - Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 82.920.03 Envasament i/o embotellament d'oli d'oliva 82.920.03 Envasament i/o embotellament d'oli d'oliva COSTES CURTO, JOAN 307030.00 4520484.00 307038.00 45204817.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=COSTES%20CURTO,%20JOAN&XYADDRESS=307038:4520481 4081268 71216 POINT (0.71216 40.81268) (40.81268º, 0.71216º)
NEGRET, SCP CAMÍ DE PANISSOS, POL. 65, PARC. 75 Amposta Montsià ALTRES 670207032 www.lonostrearros.cat 308269 10.6 - Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis 82.920.05 Envasament d'arròs i derivats 10.612.01 Assecat i mòlta d'arròs NEGRET, SCP 299170.00 4507675.00 2990751.00 45074715.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=NEGRET,%20SCP&XYADDRESS=299075:4507471 4069367 622 POINT (0.6220000000000001 40.69367) (40.69367º, 0.622º)
LA VALL DEL CABISCOL SL PARTIDA AMETLLER, S/N (POL. 55 - PARC. 197) Amposta Montsià SOCIETAT LIMITADA 678562243 305834 10.4 - Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 82.920.03 Envasament i/o embotellament d'oli d'oliva 82.920.03 Envasament i/o embotellament d'oli d'oliva LA VALL DEL CABISCOL SL 292676.00 45082549.00 2925811.00 45080515.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=LA%20VALL%20DEL%20CABISCOL%20SL&XYADDRESS=292581:4508051 4069728 54502 POINT (0.54502 40.69728) (40.69728º, 0.54502º)
PAVIDOLS ELAB Y DISTRIB. DE CARNE SL CARRER LOIRA (CANTÓ RHIN 14) NUM 10 POLIGON INDUSTRIAL ORIOLA Amposta Montsià SOCIETAT LIMITADA 977702167 www.pavidols.com 430050086 10.1 - Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis 10.131.02 Elaboració de productes carnis cuits 10.122.01 Sala d'especejament autònoma d'aviram PAVIDOLS ELAB Y DISTRIB. DE CARNE SL 295693.00 4507510.00 2955981.00 45073066.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=PAVIDOLS%20ELAB%20Y%20DISTRIB.%20DE%20CARNE%20SL&XYADDRESS=295598:4507306 4069133 58094 POINT (0.58094 40.69133) (40.69133º, 0.58094º)
ESEENCIA, CB SANT ANTONI, 60, PLANTA 1 Amposta Montsià ALTRES 619341943 309199 11.0 - Fabricació de begudes 46.340.11 Envasament i/o embotellament de vi de licor 11.022.04 Elaboració de vi de licor ESEENCIA, CB 295656.00 4509901.00 2955611.00 45096976.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=ESEENCIA,%20CB&XYADDRESS=295561:4509697 4071284 57972 POINT (0.57972 40.71284) (40.71284º, 0.57972º)
ROCA VAQUE, ANDREU AVDA SANT JAUME S/N. POL 38-PARC.12 Amposta Montsià PARTICULAR 977705773 www.valldevinyes.cat 430022627 11.0 - Fabricació de begudes 46.340.03 Envasament i/o embotellament de vi sense DOP/IGP 46.340.01 Emmagatzematge amb tractaments enològics ROCA VAQUE, ANDREU 296107.00 4509725.00 2960121.00 45095216.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=ROCA%20VAQUE,%20ANDREU&XYADDRESS=296012:4509521 4071137 58512 POINT (0.58512 40.71137) (40.71137º, 0.58512º)
ERMS SALATS, SAT NÚM. 1236 CAT 169 CRTA.PLATJA AMPOSTA, KM 13 Amposta Montsià SOCIETAT AGRÀRIA DE TRANSFORMACIÓ 977468164 www.erms-salats.com 430040791 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles ERMS SALATS, SAT NÚM. 1236 CAT 169 307091.00 4506022.00 3069961.00 45058185.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=ERMS%20SALATS,%20SAT%20NÚM.%201236%20CAT%20169&XYADDRESS=306996:4505818 4068068 71619 POINT (0.71619 40.68068) (40.68068º, 0.71619º)
ROCA VAQUE, ANDREU AVDA SANT JAUME S/N. POL 38-PARC.12 Amposta Montsià PARTICULAR 977705773 www.valldevinyes.cat 430022627 11.0 - Fabricació de begudes 46.340.04 Envasament i/o embotellament de vi amb DOP/IGP 46.340.01 Emmagatzematge amb tractaments enològics ROCA VAQUE, ANDREU 296107.00 4509725.00 2960121.00 45095216.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=ROCA%20VAQUE,%20ANDREU&XYADDRESS=296012:4509521 4071137 58512 POINT (0.58512 40.71137) (40.71137º, 0.58512º)
ESEENCIA, CB SANT ANTONI, 60, PLANTA 1 Amposta Montsià ALTRES 619341943 309199 11.0 - Fabricació de begudes 11.022.04 Elaboració de vi de licor 11.022.04 Elaboració de vi de licor ESEENCIA, CB 295656.00 4509901.00 2955611.00 45096976.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=ESEENCIA,%20CB&XYADDRESS=295561:4509697 4071284 57972 POINT (0.57972 40.71284) (40.71284º, 0.57972º)
HARINAS ESCUIN, CB BAILEN, 7-9 Amposta Montsià ALTRES 977701637 430041576 10.6 - Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis 10.612.01 Assecat i mòlta d'arròs 10.612.01 Assecat i mòlta d'arròs HARINAS ESCUIN, CB 2961486.00 45097504.00 2960537.00 4509547.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=HARINAS%20ESCUIN,%20CB%20&XYADDRESS=296053:4509547 4071161 5856 POINT (0.5856 40.71161) (40.71161º, 0.5856º)
PROYECTIA, DESARROLLO Y APOYO A PROYECTOS, SL POLÍGON INDUSTRIAL, 77 - PARC. 89- POBLE NOU DEL DELTA Amposta Montsià SOCIETAT LIMITADA 973283976 www.proyectia.com 301488 10.2 - Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos 10.223.00 Elaboració de productes de la pesca fumats 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats PROYECTIA, DESARROLLO Y APOYO A PROYECTOS, SL 299934.00 4506145.00 3037987.00 45008671.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=PROYECTIA,%20DESARROLLO%20Y%20APOYO%20A%20PROYECTOS,%20SL&XYADDRESS=303798:4500867 4063536 67993 POINT (0.67993 40.63536) (40.63536º, 0.67993º)
CÀMARA ARROSSERA DEL MONTSIÀ I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL SANT CRISTÒFOL, 115 Amposta Montsià COOPERATIVA 977701020 www.lacamara.es 430040219 10.6 - Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis 82.920.05 Envasament d'arròs i derivats 10.612.01 Assecat i mòlta d'arròs CÀMARA ARROSSERA DEL MONTSIÀ I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL 295443.00 4508622.00 2953481.00 45084186.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CÀMARA%20ARROSSERA%20DEL%20MONTSIÀ%20I%20SECCIÓ%20DE%20CRÈDIT,%20SCCL&XYADDRESS=295348:4508418 4070127 57762 POINT (0.57762 40.70127) (40.70127º, 0.57762º)
NEGRET, SCP CAMÍ DE PANISSOS, POL. 65, PARC. 75 Amposta Montsià ALTRES 670207032 www.lonostrearros.cat 308269 10.6 - Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis 10.612.01 Assecat i mòlta d'arròs 10.612.01 Assecat i mòlta d'arròs NEGRET, SCP 299170.00 4507675.00 2990751.00 45074715.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=NEGRET,%20SCP&XYADDRESS=299075:4507471 4069367 622 POINT (0.6220000000000001 40.69367) (40.69367º, 0.622º)
FERNANDO TORRES, SUSANA SANTA TERESA, 54 Amposta Montsià PARTICULAR 666004644 430023182 10.1 - Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis 10.131.09 Elaboració de productes carnis en carnisseries xarcuteries 10.131.09 Elaboració de productes carnis en carnisseries xarcuteries FERNANDO TORRES, SUSANA 2950969.00 45098545.00 295002.00 45096511.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=FERNANDO%20TORRES,%20SUSANA&XYADDRESS=295002:4509651 4071228 57313 POINT (0.57313 40.71228) (40.71228º, 0.57313º)
LA VALL DEL CABISCOL, SL PARTIDA CABISCOL, POL.26-PARC.66 Amposta Montsià SOCIETAT LIMITADA 678562243 310091 10.8 - Fabricació d'altres productes alimentaris 82.920.10 Manipulació i classificació d'ous 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles LA VALL DEL CABISCOL, SL 292102.00 4506263.00 2920071.00 45060596.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=LA%20VALL%20DEL%20CABISCOL,%20SL&XYADDRESS=292007:4506059 4067921 53889 POINT (0.53889 40.67921) (40.67921º, 0.53889º)
CARNISSERIA DOLZ BARCELONA, 86 Amposta Montsià ALTRES 977702166 430023480 10.1 - Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis 10.131.09 Elaboració de productes carnis en carnisseries xarcuteries 10.131.09 Elaboració de productes carnis en carnisseries xarcuteries CARNISSERIA DOLZ 2956849.00 45089467.00 295590.00 45087433.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CARNISSERIA%20DOLZ&XYADDRESS=295590:4508743 4070426 58038 POINT (0.58038 40.70426) (40.70426º, 0.58038º)
EBRESAT 1436 CAT SANT CRISTOFOL, S/N Amposta Montsià SOCIETAT AGRÀRIA DE TRANSFORMACIÓ 977705211 430021909 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles EBRESAT 1436 CAT 295297.00 4508499.00 2952021.00 45082956.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=EBRESAT%201436%20CAT%20&XYADDRESS=295202:4508295 4070013 57594 POINT (0.57594 40.70013000000001) (40.70013º, 0.57594º)
PROYECTIA, DESARROLLO Y APOYO A PROYECTOS, SL POLÍGON INDUSTRIAL, 77 - PARC. 89- POBLE NOU DEL DELTA Amposta Montsià SOCIETAT LIMITADA 973283976 www.proyectia.com 301488 10.2 - Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats PROYECTIA, DESARROLLO Y APOYO A PROYECTOS, SL 299934.00 4506145.00 3037987.00 45008671.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=PROYECTIA,%20DESARROLLO%20Y%20APOYO%20A%20PROYECTOS,%20SL&XYADDRESS=303798:4500867 4063536 67993 POINT (0.67993 40.63536) (40.63536º, 0.67993º)
PAVIDOLS ELAB Y DISTRIB. DE CARNE SL CARRER LOIRA (CANTÓ RHIN 14) NUM 10 POLIGON INDUSTRIAL ORIOLA Amposta Montsià SOCIETAT LIMITADA 977702167 www.pavidols.com 430050086 10.1 - Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis 10.131.09 Elaboració de productes carnis en carnisseries xarcuteries 10.122.01 Sala d'especejament autònoma d'aviram PAVIDOLS ELAB Y DISTRIB. DE CARNE SL 295693.00 4507510.00 2955981.00 45073066.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=PAVIDOLS%20ELAB%20Y%20DISTRIB.%20DE%20CARNE%20SL&XYADDRESS=295598:4507306 4069133 58094 POINT (0.58094 40.69133) (40.69133º, 0.58094º)
PROYECTIA, DESARROLLO Y APOYO A PROYECTOS, SL POLÍGON INDUSTRIAL, 77 - PARC. 89- POBLE NOU DEL DELTA Amposta Montsià SOCIETAT LIMITADA 973283976 www.proyectia.com 301488 10.2 - Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos 10.222.01 Elaboració de conserves i semiconserves, excepte l'assecat i salaó de peix 10.211.01 Manipulació de peix i altres productes marins, refrigerats o congelats PROYECTIA, DESARROLLO Y APOYO A PROYECTOS, SL 299934.00 4506145.00 3037987.00 45008671.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=PROYECTIA,%20DESARROLLO%20Y%20APOYO%20A%20PROYECTOS,%20SL&XYADDRESS=303798:4500867 4063536 67993 POINT (0.67993 40.63536) (40.63536º, 0.67993º)
TRASOAM INVERSIONES,SL PARTIDA DE LA SENYORA, S/N POL. 37 PARC. 65 Amposta Montsià SOCIETAT LIMITADA 649863518 430050019 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles TRASOAM INVERSIONES,SL 297064.00 4508377.00 2969995.00 45082159.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=TRASOAM%20INVERSIONES,SL%20&XYADDRESS=296999:4508215 4069986 59722 POINT (0.59722 40.69986) (40.69986º, 0.59722º)
PAVIDOLS ELAB Y DISTRIB. DE CARNE SL CARRER LOIRA (CANTÓ RHIN 14) NUM 10 POLIGON INDUSTRIAL ORIOLA Amposta Montsià SOCIETAT LIMITADA 977702167 www.pavidols.com 430050086 10.1 - Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis 10.131.07 Elaboració de carns picades i els seus preparats (mandonguilles, hamburgueses, broquetes i similars) 10.122.01 Sala d'especejament autònoma d'aviram PAVIDOLS ELAB Y DISTRIB. DE CARNE SL 295693.00 4507510.00 2955981.00 45073066.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=PAVIDOLS%20ELAB%20Y%20DISTRIB.%20DE%20CARNE%20SL&XYADDRESS=295598:4507306 4069133 58094 POINT (0.58094 40.69133) (40.69133º, 0.58094º)
GRANJAS FERRÉ, SL PDA. MAS D'ENCARRASCA, S/N, POL. 54 PARC. 29 Amposta Montsià SOCIETAT LIMITADA 977700907 430050003 10.8 - Fabricació d'altres productes alimentaris 82.920.10 Manipulació i classificació d'ous 82.920.10 Manipulació i classificació d'ous GRANJAS FERRÉ, SL 299420.00 4506095.00 2948533.00 45054209.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=GRANJAS%20FERRÉ,%20SL&XYADDRESS=294853:4505420 4067417 57275 POINT (0.57275 40.67417) (40.67417º, 0.57275º)
CARNS LAFONT, SL PRIMER DE MAIG, 19 Amposta Montsià SOCIETAT LIMITADA 977701856 430023044 10.1 - Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis 10.131.09 Elaboració de productes carnis en carnisseries xarcuteries 10.131.09 Elaboració de productes carnis en carnisseries xarcuteries CARNS LAFONT, SL 2954519.00 45098818.00 295357.00 45096784.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CARNS%20LAFONT,%20SL&XYADDRESS=295357:4509678 4071262 57732 POINT (0.57732 40.71262) (40.71262º, 0.57732º)
LA VALL DEL CABISCOL, SL PARTIDA CABISCOL, POL.26-PARC.66 Amposta Montsià SOCIETAT LIMITADA 678562243 310091 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles LA VALL DEL CABISCOL, SL 292102.00 4506263.00 2920071.00 45060596.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=LA%20VALL%20DEL%20CABISCOL,%20SL&XYADDRESS=292007:4506059 4067921 53889 POINT (0.53889 40.67921) (40.67921º, 0.53889º)
ALIMENTS PREPARATS MACO, SL AMSTERDAM, 7 Amposta Montsià SOCIETAT LIMITADA 977705610 www.sandwichmaco.com 10.8 - Fabricació d'altres productes alimentaris 10.850.03 Elaboració d'altres plats preparats (excepte els plats preparats a base de carn, de peix i d'hortalisses) 10.850.03 Elaboració d'altres plats preparats (excepte els plats preparats a base de carn, de peix i d'hortalisses) ALIMENTS PREPARATS MACO, SL 2941103.00 4508924.00 2940154.00 45087206.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=ALIMENTS%20PREPARATS%20MACO,%20SL&XYADDRESS=294015:4508720 4070366 56176 POINT (0.56176 40.70366) (40.70366º, 0.56176º)
PAVO Y DERIVADOS, SA (PADESA) CTRA. TV 3443 - KM. 3,8 Amposta Montsià SOCIETAT ANÒNIMA 977700601 www.padesa.es 430040834 10.1 - Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis 10.121.01 Escorxador d'aviram de granja 10.121.01 Escorxador d'aviram de granja PAVO Y DERIVADOS, SA (PADESA) 294407.00 4513828.00 2943122.00 45136246.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=PAVO%20Y%20DERIVADOS,%20SA%20(PADESA)&XYADDRESS=294312:4513624 4074787 56366 POINT (0.56366 40.74787) (40.74787º, 0.56366º)
PLOEGMAKERS FOOD INGREDIENTS,SA PARTIDA MAS D'EN CARRASCA,S/N Amposta Montsià SOCIETAT ANÒNIMA 977040500 430041615 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 10.391.00 Preparació d'hortalisses congelades 10.391.00 Preparació d'hortalisses congelades PLOEGMAKERS FOOD INGREDIENTS,SA 294340.00 4504751.00 2942451.00 45045476.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=PLOEGMAKERS%20FOOD%20INGREDIENTS,SA&XYADDRESS=294245:4504547 4066616 56585 POINT (0.56585 40.66616) (40.66616º, 0.56585º)
CARNISSERIA MIRO, SL C/ POZO, 50 Amposta Montsià SOCIETAT LIMITADA 977700801 430022718 10.1 - Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis 10.131.09 Elaboració de productes carnis en carnisseries xarcuteries 10.131.09 Elaboració de productes carnis en carnisseries xarcuteries CARNISSERIA MIRO, SL 2952221.00 45101023.00 2951272.00 45098989.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=CARNISSERIA%20MIRO,%20SL&XYADDRESS=295127:4509898 4071454 57453 POINT (0.57453 40.71454) (40.71454º, 0.57453º)
URIA BORRULL,PEDRO PART. L'ESQUERRA - POL. 38, PARC. 219 Amposta Montsià PARTICULAR 977705809 430022737 10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles 01.630.01 Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles URIA BORRULL,PEDRO 296798.00 4508927.00 2967031.00 45087236.00 http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=URIA%20BORRULL,PEDRO&XYADDRESS=296703:4508723 4070435 59355 POINT (0.59355 40.70435) (40.70435º, 0.59355º)